SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

Z powodu nieprawdziwych informacji, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w odniesieniu do łopat węglowych Gyro-Tech, poniżej zamieszczamy sprostowanie i nasz komentarz do zaistniałej sytuacji.

Na jednym z popularnych forów internetowych pojawiła się informacja, jakoby na łopatach kompozytowych Gyro-Tech zaistniały przypadki delaminacji. Jako dowód przytoczono Airworthness Directive AD 2004-03 zatytułowaną ‘Gyro Tech Rotor Blades’ wydaną przez Australian Sports Rotocraft Association (ASRA) w 2004 r. Dokument ten istotnie przytaczał przypadki delaminacji w latach 2003-2004 i sugerował, że łopaty Gyro-Tech nie powinny być używane.

Chcemy jednoznacznie podkreślić, że przypadki delaminacji, o których mowa w dokumencie AD 2004-03 nie miały miejsca w łopatach naszej firmy Gyro-Tech. W historii naszej firmy, nigdy na żadnych łopatach nie nastąpiła delaminacja.

Aby jednoznacznie odciąć się od wszelkich podejrzeń w tej sprawie, poprosiliśmy o komentarz ASRA. Poniżej zamieszczamy komentarz, jaki udało nam się uzyskać, który na naszą prośbę jest również dostępny na stronie internetowej ASRA:
http://www.asra.org.au/news-medi/news-event/directives-and-alerts

„Please note this AD is not to be confused with a company in Poland using the same name. For ease of differentiation the AD only applies to rotor blades manufactured in Australia of fabricated alloy construction and does not apply to composite rotor blades manufactured in Poland.”

tłum.: „Prosimy zwrócić uwagę, że AD nie należy mylić z firmą w Polsce używającą tej samej nazwy. Dla ułatwienia rozróżnienia, AD dotyczy wyłącznie łopat wirnika produkowanych w Australii o konstrukcji stopowej i nie odnosi się do łopat kompozytowych wyprodukowanych w Polsce.”

Podsumowując, Dyrektywa ASRA dotyczy łopat wyprodukowanych przez firmę o nazwie Gyro-Tech, która wiele lat temu istniała w Australii. Pragniemy podkreślić, że nasza firma Gyro-Tech Innovation in Aviation nigdy nie miała nic wspólnego z tamtą firmą.

Gyro-Tech Innovation in Aviation to najwyższa jakość wykonania i nieustanna dbałość o zadowolenie naszych klientów.