ZAPYTANIE OFERTOWE

NA UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY ORAZ ORGANIZACJĘ OBLOTÓW I LOTÓW PRÓBNYCH Z WIRNIKAMI KOMPOZYTOWYMI

aktywne od 11.10.2018 do dnia 18.10.2018 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę stanowiska polowego do badań funkcjonalnych wirników w pełnej skali wymiarowej

aktywne od 24.10.2017 do dnia 31.10.2017 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę oprzyrządowania do realizacji badawczych łopat śmigłowcowych

aktywne od 25.05.2017 do dnia 1.06.2017 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY ORAZ ORGANIZACJĘ OBLOTÓW I LOTÓW PRÓBNYCH Z WIRNIKAMI KOMPOZYTOWYMI

aktywne od 12.12.2016 do dnia 19.12.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH
DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW

aktywne od 11.10.2016 do dnia 18.10.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu

aktywne od 01.07.2015 do dnia 17.07.2015 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe

na dostawę urządzenia pomiarowo-rejestrującego – pokładowy rejestrator lotu

aktywne od 28.01.2016 do dnia 05.02.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

zapytanie ofertowe

na dostawę komory termicznej podciśnieniowej do obróbki węglowych
łopat do śmigłowców

aktywne od 28.01.2016 do dnia 05.02.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

zapytanie ofertowe

na dostawę materiału modelarsko-formierskiego

aktywne od 14.02.2016 do dnia 23.02.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

zapytanie ofertowe

na dostawę surowców do wytwarzania węglowych podzespołów
kompozytowych dla lotnictwa

aktywne od 28.01.2016 do dnia 05.02.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

zapytanie ofertowe

na usługę wykonania form do łopat śmigłowcowych

aktywne od 14.02.2016 do dnia 23.02.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE

zapytanie ofertowe

na usługę frezowania numerycznego modeli łopat śmigłowca

aktywne od 14.02.2016 do dnia 23.02.2016 do godziny 23:59:59

Status – ZAKOŃCZONE